Zoals iedereen inmiddels wel heeft meegekregen zijn we afgelopen dinsdag geconfronteerd met het zeer trieste en onbegrijpelijke nieuws dat Marja, de vrouw van onze voorzitter Piet Jansma, volkomen plotseling is overleden.

Dit zeer trieste gebeuren heeft natuurlijk ook een aantal consequenties voor onze voetbalvereniging, die we graag met jullie willen delen. Deze besluiten zijn in goed overleg met de familie genomen. 

Even chronologisch alle punten van aandacht:

·        Alle trainingen en wedstrijden zullen de komende dagen en week gewoon doorgang vinden.

·        Bij alle seniorenwedstrijden komende zaterdag zal 1 minuut stilte in acht worden genomen voorafgaande aan de wedstrijd.

·        In het geval van een mogelijk kampioenschap van het 1e elftal komende zaterdag zal er na die tijd GEEN kampioensfeest worden gehouden. Dit kampioensfeest zal naar een latere datum verplaatst worden.

·        De uitvaart van Marja zal plaatvinden komende dinsdagmiddag om half 2 in de PKN kerk aan de Burchtstraat. We hebben besloten om gezamenlijk als clubleden om kwart voor 1 in de kantine te verzamelen en daarvandaan om uiterlijk 1 uur samen naar de kerk te gaan.

·        Namens de gehele vereniging (leden, vrijwilligers, supporters etc.) zal er volgende week donderdag (kan niet eerder) een rouwadvertentie van de vereniging in de Ommelander Courant geplaatst worden. Het staat andere teams en geledingen binnen de club natuurlijk vrij om ook een rouwadvertentie te plaatsen. Deze advertentie dient dan wel via onze secretaris Bert Koster te lopen, zodat dit als een uniform verhaal in de OC komt te staan. De mogelijke tekst graag voor dinsdag mailen naar secretariaat@vvmiddelstum.nl.

Wij hopen als bestuur jullie hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd.