Hallo ouders van de jeugd van de voetbalvereniging Middelstum, 

Het is belangrijk om dit verhaal grondig en volledig door te lezen, voordat de aanmelding (conform de hieronder aangegeven procedure) daadwerkelijk wordt verricht!

 Vanaf nu kunnen de jeugdleden (van 6 t/m 14 jaar) van de v.v. Middelstum zich aanmelden voor de “Fc Groningen on Tour” op 20 juni te Middelstum.

 Dit is een door FC Groningen georganiseerde trainingsdag voor 6 tem 14-jarigen met:

·         Een officieel FC Groningen certificaat van deelname

·         FC Groningen Gadget

·         Een sportlunch

·         Een hele dag trainen (van 09:30 tot 15:30 uur)

Normaliter kost zo’n dag 42,50 euro per persoon, maar door bijdragen van de voetbalvereniging Middelstum en speciale sponsoring kunnen we dit bedrag verlagen naar 10 euro per deelname voor alle jeugdleden van de v.v. Middelstum van 6 t/m 14 jaar!

Het maximum aantal deelnemers voor dit evenement = maximaal 96 deelnemers.

Dus geef je zo snel mogelijk op, want op een gegeven moment kan de inschrijving snel VOL zijn.

 

Om organisatorische reden vanuit Fc Groningen kan dit aanmelden voor de “FC Groningen on Tour” alleen via de reguliere officiële aanmelding site van FC Groningen: //www.fcgroningen.nl/trainenalseenprof/ontourDenk bij het aanmelden er wel even aan dat je bij het eerste veld ‘Datum keuze’ de juiste versie van de FCG Tour, namelijk die van 20 juni te Middelstum selecteert. Om je aanmelding (opgave) door te voeren en te bevestigen zal ook onmiddellijk het bedrag van 42,50 euro betaald moeten worden.

Deze verplichte wijze van aanmelding dwingt ons als v.v. Middelstum tot het doorvoeren van een speciale werkinstructie voor al onze jeugdleden/ouders om onmiddellijk het teveel betaalde bedrag van 32,50 euro weer terug te storten.

 

Daarvoor hanteren we de volgende werkinstructie (achtereenvolgens uit te voeren activiteiten) voor onze jeugdleden (ouders):

  1. U (als ouder) geeft uw kind op via deze officiële aanmelding site van “Fc Groningen on Tour” //www.fcgroningen.nl/trainenalseenprof/ontour. Om uw kind op te geven dient u ook direct het bedrag van 42,50 euro te betalen (over te maken). Selecteer wel de juiste datum “20 juni te Middelstum”.
  2. U (als ouder) stuurt daarna meteen de gekregen opgave bevestiging samen met uw rekeningnummer door naar het emailadres van de vereniging/Frans de Bont (frans.debont@atos.net)
  3. Daar wordt gecontroleerd of de opgave en bevestiging juist is EN of het opgegeven rekeningnummer overeenkomt met het bij de vereniging Middelstum bekende rekeningnummer van uw kind. Wanneer dit niet klopt, wordt er contact met u opgenomen
  4. Wanneer alles klopt zal binnen één (1) dag (uiterlijk binnen 2 dagen) daarna een bedrag van 32,50 euro op uw rekening zijn teruggestort, zodat uw kind voor 10 euro kan deelnemen aan dit evenement.

Wees er op tijd bij, wanneer je mee wilt doen. Vol = vol !