Lidmaatschap & Contributie

Wil je lid worden van vv Middelstum? Download dan het inschrijfformulier en lever deze incl. de vereiste documenten in bij het secretariaat.

Download inschrijfformulier

Secretariaat

Bert Koster
Berkenlaan 5
9991 EG Middelstum
E: secretariaat@vvmiddelstum.nl

Het lidmaatschap gaat in op het moment van de aanmelding en loopt tot het einde van het betreffende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij een lidmaatschap ben je verplicht om de contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Dit geldt ook bij tussentijdse opzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient, uitsluitend schriftelijk, bij de secretaris voor 15 juni binnen te zijn.

Contributie

Categorie Per maand Per kwartaal
Kabouters 4 t/m 5 jaar € 4,- € 12,-
Junioren 6 t/m 11 jaar € 7,50 € 22,50
Junioren 12 t/m 17 jaar € 10,- € 30,-
Senioren vanaf 18 jaar € 16,50 € 49,50
Senioren 35+/45+ € 8,50 € 25,50

Contributie dient automatisch overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer NL65SNSB 0901602639 t.n.v. vv Middelstum.