Algemene informatie

De voetbalvereniging Middelstum is zoals de naam al aangeeft gezeteld in het Noord-Groninger terpdorp Middelstum. Zoals in de meeste dorpen het geval is, heeft de voetbalvereniging als grootste vereniging een zeer belangrijke sociale functie binnen de dorpsgemeenschap. Het feit dat de club op dit moment een ruime 250 actieve leden heeft geeft al aan dat we van een zeer bloeiende vereniging kunnen spreken. Ondanks een gezonde prestatiedrang zijn voetbalplezier en gezelligheid de belangrijkste doelstellingen van de club.

Geschiedenis

De vereniging is ooit als zondagsclub opgericht op 7 maart 1934. Daarnaast bestond er in die tijd al een zaterdagvereniging M.V.C. genaamd. In 1961 vond er een fusie plaats tussen deze 2 verenigingen en werd er als zaterdagclub v.v. Middelstum verder gegaan. Deze fusie was ook een belangrijke stap om de geloofsstrijden binnen de gemeenschap te laten verdwijnen. Vanaf die tijd is het clubtenue van de vereniging ook blauw (blauw/wit).

Accomodatie

In 1968 veranderde, na jaren op Colpende gespeeld te hebben, onze lokatie naar Coendersweg 27a, alwaar ons sportcomplex ook nu nog gevestigd is. In 1982 werd ons sportcomplex uitgebreid met een grotere kantine, welke volledig door de leden zelf is gebouwd. In 1994 is in zelfwerkzaamheid daarbij nog een ruime bestuurskamer (vergaderruimte) gerealiseerd. Afgelopen jaren zijn daar door de leden zelf een nieuwe fietsenstalling en kinderspeelruimte aan toegevoegd. De vereniging beschikt verder over 2 voetbalvelden, die de afgelopen jaren door de gemeente volledig zijn gerenoveerd en waarbij het 2e veld is voorzien van een lichtinstallatie, en een trainingsveld. Sinds het najaar van 2015 maakt de vereniging gebruik van een volledige nieuwe accommodatie.

Jeugdbeleid & opleiding

De vereniging kent een eigen (jeugd)beleidsplan, waarin de doelstellingen van de club zijn vastgelegd. Dit beleidsplan bevat naast de concrete invulling van deze doelstellingen ook alle spelregels (rechten & plichten, normen & waarden), waarbinnen elk lid binnen de club moet blijven fungeren. De doelstellingen bij de jeugd zijn samen te vatten in 2 zaken nl. in de eerste plaats voetbalplezier en daarnaast een goede voetbaltechnische opleiding (prestaties). Door de training en de begeleiding van de standaard jeugdelftallen door actieve voetballers en mensen met een voetbalverleden te laten verzorgen, zorgen we voor een adequate opleiding. Een groot aantal jeugdleiders (vrijwilligers en ouders) zorgen verder voor een goede begeleiding van alle teams. Hierbij wordt ook veel aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, teambelang en voetbalplezier.

Toekomst

Gezien het grote aantal (jeugd)leden en het enthousiasme, het enorme aantal vrijwilligers en de clubliefde (familiegevoel) van een ieder kunnen we de toekomst van de club met groot vertrouwen tegemoet zien. Desondanks zullen we als club en kader niet (nooit) op onze lauweren mogen gaan rusten, maar met zijn allen ervoor moeten zorgen dat deze fantastische club in deze vorm behouden blijft. De sleutel hiertoe zal altijd bij de jeugd liggen, zodat we daarin zullen moeten blijven investeren. De vraag naar positief en enthousiast kader blijft dan ook groot. Vandaar dat we hier ook even de gelegenheid ten baat nemen om een oproep doen naar iedereen, die als (jeugd)begeleiding een steentje wil bijdragen aan deze unieke voetbalclub.