Bestuur

Piet Jansma (Voorzitter: kantinecommissie) – 06-22141760
Eric Boskamp (Vice voorzitter: Technische commissie, accommodatie en materiaal) – 06 22362824
Jarno Folkers (Financiële commissie en activiteitencommissie) – 06 24726348
Martijn Ten Hove (Penningmeester) – 0613166430 /  penningmeester@vvmiddelstum.nl
Bert Koster (Secretaris: PR) – 06 51715098
Suzanne van Dijken (Algemeen lid: Kantine en activiteitencommissie) – 06 29086342
Erik Donkerbroek (Algemeen lid: Technische zaken en materiaal) – 06 13660059
Jaap Vriesema (Algemeen lid: Sponsorcommissie en Technische zaken) – 06 82168546
Frans de Bont (Algemeen lid: Jeugd- en financiële commissie) – 06 20399465

Wedstrijdsecretaris

Frans de Bont – 06 20399465

Kantinecommissie

Suzanne van Dijken – 06 29086342

Gebouwencommissie

Jan Dijk – 06-30656732

Materiaalcommissie

Jaap Bolhuis – 06-13641161

Sponsorcommissie

Adri de Lange (algemeen lid) – 0652552391
Jeroen Boomsa (algemeen lid) – 0610982217
Jaap Vriesema (algemeen lid) – 06 82168546
Pieter Schollema (algemeen lid) – 06-23957563
Bé Schollema (algemeen lid) – 06-18085776

Technische (Zaken) Commissie

Eric Boskamp – 06 22362824
Erik Donkerbroek – 06 13660059
Jaap Vriesema – 06 82168546

Financiële commissie

Bert Koster (Algemeen lid) – 06-51715098
Frans de Bont (Algemeen lid) – 06-20399465
Jarno Folkers (Algemeen lid) – 06 24726348

Activiteitencommissie

Suzanne van Dijken – 06 29086342
Jarno Folkers – 06 24726348

Jeugdcommissie

Frans de Bont (Voorzitter) – 06-20399465
Nick Verkerk (Jeugdcoordinator)

Communicatiecommissie

Martijn Poort (Algemeen lid) – 06-40661380
Jeroen Boomsma (Algemeen lid) – 06-10982217
Bert Koster (Algemeen lid) – 06-51715098
Marko Datema (Algemeen lid) – 06-24539362