Bestuur

Eric Boskamp (Vice voorzitter: Technische commissie, accommodatie en materiaal) – 06 22362824
Jarno Folkers (Penningmeester: financiële commissie) – 06 24726348 / penningmeester@vvmiddelstum.nl
Bert Koster (Secretaris: PR en financiële commissie) – 06 51715098
Suzanne van Dijken (Algemeen lid: Kantine en activiteitencommissie) – 06 29086342
Erik Donkerbroek (Algemeen lid: Technische zaken en materiaal) – 06 13660059
Jaap Vriesema (Algemeen lid: Sponsorcommissie en Technische zaken) – 06 82168546
Frans de Bont (Algemeen lid: Jeugd- en financiële commissie) – 06 20399465
Jan Mark Hof (Algemeen lid: Jeugdcommissie) – 06 22408682
Miranda Arends (Algemeen lid: Kantine en activiteitencommissie) – 06 50815380

Wedstrijdsecretaris

Frans de Bont – 06 20399465

Kantinecommissie

Miranda Arends – 06 50815380

Gebouwencommissie

Jan Dijk – 06-30656732

Materiaalcommissie

Jaap Bolhuis – 06-13641161

Sponsorcommissie

Adri de Lange (algemeen lid) – 0652552391
Wijnand Niemeijer (algemeen lid) – 061224402
Jaap Vriesema (algemeen lid) – 06 82168546

Technische (Zaken) Commissie

Eric Boskamp – 06 22362824
Erik Donkerbroek – 06 13660059
Jaap Vriesema – 06 82168546

Financiële commissie

Bert Koster (Algemeen lid) – 06-51715098
Frans de Bont (Algemeen lid) – 06-20399465
Jarno Folkers (Algemeen lid) – 06 24726348

Activiteitencommissie

Suzanne van Dijken – 06 29086342

Jeugdcommissie

Frans de Bont (Voorzitter) – 06-20399465
Krijno Bos (Algemeen lid / notulist) – 06-15629858
Jasper Gast (Algemeen lid) – 06-54775769
Jan Mark Hof (Algemeen lid) – 06-22408682

Communicatiecommissie

Martijn Poort (Algemeen lid) – 06-40661380
Jeroen Boomsma (Algemeen lid) – 06-10982217
Bert Koster (Algemeen lid) – 06-51715098
Marko Datema (Algemeen lid) – 06-24539362