Privacy statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

vv Middelstum, gevestigd aan de Coendersweg 27a in Middelstum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

vv Middelstum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van leden verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • IBAN
 • Kopie ID

Indien je een arbeidsovereenkomst met ons sluit, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • IBAN
 • Kopie ID

Vv Middelstum verwerkt de volgende persoonsgegevens van sponsoren:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Voor de nieuwsbrief en in de formulieren worden de volgende gegevens verwerkt:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam (webformulieren)

De volgende gegevens van donateurs verwerken wij:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Wij verwerken de volgende gegevens van leden van de club van 50:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mail

Van de pupil van de week verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Hobby’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

vv Middelstum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over eventuele (beleids)wijzigingen of evenementen
 • Uitvoering te geven aan een arbeidsovereenkomst
 • Administratie te kunnen uitvoeren ten aanzien van sponsoren, donateurs en leden van de club van 50

Geautomatiseerde besluitvorming

vv Middelstum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vv Middelstum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vv Middelstum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. vv Middelstum bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren, trainers en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Verwerkingsregister

Vv Middelstum heeft een register opgesteld waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens, evenals de grondslagen en bewaartermijnen, zijn opgenomen. Dit register is op te vragen via secretaris@vvmiddelstum.nl of bij het bestuur van vv Middelstum.

Webformulieren

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier (voor evenementen) op deze website beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat deze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.

Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag of inschrijving hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

vv Middelstum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vv Middelstum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

vv Middelstum gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies (Google Analytics). Deze maken geen inbreuk op jouw privacy want IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden niet gedeeld met Google. Je kunt jouw cookie-instellingen wijzigen of je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vv Middelstum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vvmiddelstum.nl. vv Middelstum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Fotobeleid

Met regelmaat publiceert vv Middelstum foto’s van (voetbal)activiteiten op de website, op de tv in de kantine en op social media. Jaarlijks verschijnen teamfoto’s op onze website. Hierbij kunnen in het onderschrift ook de namen van de spelers staan. Wie bezwaar heeft op een teamfoto te staan of een kind op de teamfoto te hebben staan, kan dat kenbaar maken door zelf of het kind niet te laten deelnemen aan de fotosessie. Tegen publicatie van foto’s van (voetbal)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd. Je kunt dit verzoek indienen bij de webmaster of via secretaris@vvmiddelstum.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vv Middelstum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde (SSL) internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@vvmiddelstum.nl of het bestuur van vv Middelstum.

Vragen

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met:

Bestuur vv Middelstum
Berkenlaan 5
9991 EG Middelstum
Tel: 0595-552405
secretariaat@vvmiddelstum.nl

Wil je ons privacy statement downloaden? Klik dan hier!