De komende dagen wordt u via de website ‘bijgepraat’ over het opstarten van de jeugdtrainingen vanaf (zoals het nu lijkt) zaterdag 2 mei en wat hier allemaal bij komt kijken. Hieronder allereerst enige algemene (trainings)mededelingen voor ouders en jeugdleden:

Algemene mededeling (voor ouders en jeugdleden):

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat jongeren tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen mogen sporten in de buitenlucht. Binnen de voetbalvereniging Middelstum hebben we goed bekeken of we dat op een verantwoorde wijze kunnen aanbieden. We hebben hier ook contact over gehad met onze jeugdtrainers.

We hebben besloten dat we vanaf zaterdag 2 mei weer trainingen gaan aanbieden voor onze jeugdspelers tot en met 18 jaar maar wel onder strikte voorwaarden en met duidelijke regels en richtlijnen om het voor iedereen veilig te houden. Op zaterdag 2 mei starten we met trainingen voor onze eigen jeugdleden, daarna is het ook mogelijk voor niet-leden om mee te trainen bij hun leeftijdsgroep.

In dit document beschrijven we hoe we de trainingen denken te gaan aanbieden.

KNVB is duidelijk over de leeftijdscategorieën:

De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt in het voetbal grotendeels samen met t/m O13. Kinderen die normaal meespelen bij O13 maar net 13 jaar zijn geworden mogen helaas niet meedoen met deze categorie vanwege de leeftijdsgrenzen van het RIVM.

Ditzelfde geldt ook voor spelers die uitkomen in O19 en net 19 jaar oud zijn geworden. Zij kunnen niet deelnemen aan de trainingen.

Zie: https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59909/hoe-kunnen-kinderen-vanaf-woensdag-weer-voetballen

Jeugdleden tot en met 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen voetballen waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand tot andere kinderen hoeven aan te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot de trainers.

Voor deze leeftijdscategorie gaan we (minimaal) twee trainingen per week aanbieden. De exacte trainingstijden worden later bekend gemaakt en ook de precieze invulling van de trainingen volgt later. Maar we zitten daarbij te denken aan enerzijds normale voetbaltrainingen waarbij we zo veel mogelijk met bestaande teams willen trainen en anderzijds een onderling toernooi per leeftijdscategorieën met 4×4 wedstrijden. De eerste training op 2 mei zal alleen zijn voor leden van de v.v. Middelstum, daarna is het ook voor niet-leden mogelijk om aan te sluiten bij trainingen van hun leeftijdsgroep.

Jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar

Kinderen van 13 tot en met 18 jaar kunnen voetballen mits zij 1,5 meter afstand houden tot andere personen.

Voor deze leeftijdscategorie gaan we (minimaal) één training per week aanbieden. Ook hierbij geldt dat de exacte trainingstijden later bekend worden gemaakt en ook de precieze invulling van de trainingen volgt later. Hoe we deze trainingen exact gaan invullen, is op dit moment nog niet bekend en laten we ook afhangen van de ervaringen, die we in de eerste trainingen opdoen. De eerste training op 2 mei zal alleen zijn voor leden van de v.v. Middelstum, daarna zal bekeken worden of dit ook voor niet-leden mogelijk gemaakt kan gaan worden.

De trainingsdagen en aanvangstijden worden nog gecommuniceerd!

Regels en richtlijnen

We hebben regels en richtlijnen opgesteld voor

  1. Jeugdspelers
  2. Ouders/verzorgers
  3. Jeugdtrainers

We verwachten dat alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers die mee willen doen aan de trainingen op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen en zich daar ook aan zullen houden.

Jeugdleden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar brengen, worden van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de volgende trainingen.

De regels & richtlijnen zijn (worden) eveneens op de website van vv Middelstum gepubliceerd.

Mocht toch blijken dat we de trainingen vanaf zaterdag 2 mei niet op verantwoorde en voor iedereen veilige wijze kunnen organiseren dan betekent dit dat we het bovenstaande programma vroegtijdig zullen beëindigen. De organisatie vraagt veel van ons kader. Hun veiligheid en de veiligheid van de spelers zal in deze periode de hoogste prioriteit krijgen. Dit vraagt ook om de medewerking van ouders en jeugdspelers.

We willen u daarom verzoeken om de Regels & Richtlijnen op de site om deze reden aandachtig door te lezen.