Vanmorgen is er een begin gemaakt met het invoeren van de teruggekomen automatische incassoformulieren. Natelling leert dat iets meer dan de helft van de verstrekte formulieren retour gekomen is. Vandaar nogmaals deze dringende bestuursoproep om de formulieren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 december, ingevuld te retourneren op één van de adressen zoals op het formulier vermeld staan! Wij willen graag per 1 januari volledig overgaan op de automatische incasso betalingswijze! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!