De voetbalvereniging Middelstum wil vanaf 1 januari 2017 over gaan op automatische incasso voor de betaling van de contributie. Om de contributie te kunnen incasseren hebben wij als vereniging een doorlopende machtiging nodig van ieder lid (of van hun ouders indien er sprake is van een jeugdlid). Deze automatische incasso van de contributie is qua gebruikersgemak zowel handig voor de vereniging als voor de leden.

Daarnaast is dit natuurlijk ook een mooi moment om meteen de gegevens van alle leden te actualiseren. Dit biedt zowel de vereniging als ook de leden de mogelijkheid om elkaar beter en sneller te informeren over allerlei relevante zaken.

De komende weken zullen ALLE leden (ook de niet betalende leden) een schriftelijke brief overhandigd krijgen, die ze moeten invullen en retourneren naar de contactpersonen op de brief. Dit retourneren kan natuurlijk ook gewoon via de eigen leiding of via de kantine (bestuurskamer).

Het moge duidelijk zijn dat deze brief geen enkele consequenties heeft voor de hoogte van het contributie bedrag, wat U op dit moment betaalt. Dit bedrag, ook voor niet-betalenden of vrijwilligers, zal niet wijzigen.

Wanneer er nog vragen zijn, kunt U deze altijd stellen bij uw leiding of bij de contactpersonen op de brief.

Omdat wij deze handelingen natuurlijk zo snel mogelijk willen afronden (ook noodzakelijk om Automatische Incasso op 1 januari 2017 te laten ingaan), willen we deze brieven zo snel mogelijk en uiterlijk 1 December 2016 weer terug hebben.

Bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking.

Namens het Hoofdbestuur van de vereniging.