Ereleden

We zijn als vereniging tot dusver niet heel scheutig geweest met het benoemen van ereleden. De laatste is Frans de Bont geweest tijdens ons 75-jarig jubileum in 2009. Onlangs zagen we in de krant dat ze bij SC Loppersum tijdens de nieuwjaarsreceptie maar liefst 4 trouwe leden en vrijwilligers erelid van de club maakten. Dat zette ons als bestuur en jubileumcommissie aan het denken.

Er is wel een verklaring voor de scheutigheid. Want er zijn zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden en met zijn eigen talenten. Waar je iemand erelid of lid van verdienste maakt daar passeer je misschien wel weer iemand anders. En wij zijn natuurlijk blij met ieders inbreng op wat voor manier dan ook!

Maar wat als iemand zich jaren- en soms zelfs decennia lang – op een onbezoldigde manier, dus zonder hiervoor betaald te worden, voor onze jubilerende club heeft ingezet? Dan mag zoiets natuurlijk best wel gewaardeerd worden met de hoogste blijk van eer die wij als voetbalclub aan iemand kunnen geven. Vandaar dat het ons als club ‘behaagd’ heeft om dit jubileumjaar maar liefst drie vrijwilligers tot erelid te benoemen!

Simon Bolhuis

Te beginnen bij Simon Bolhuis. Die in zijn jongere jaren eerst jarenlid als actief lid aan onze club verbonden is geweest. Aan het eind van zijn actieve carrière werd hij aanvoerder van Middelstum 3 met alle organisatorische taken van dien. Eerder heeft hij als jeugdleider verschillende lichtingen jonge voetballers onder zijn hoede gehad.

Na zijn actieve carrière zat hij in het begin van deze eeuw enige jaren als algemeen- en TC-lid in het bestuur. Sowieso konden we als club ook daarvoor en erna altijd een beroep doen op Simon zijn hulp. Inmiddels is hij onderdeel geworden van de harde kern maar treedt hij tijdens thuiswedstrijden op als gastheer in de bestuurskamer om de tegenstander, de pers en de scheidsrechter te ontvangen maar is hij ook een van onze afgevaardigden bij uitwedstrijden wanneer er niemand van het bestuur meekan.

Daarbij is hij na zijn pensionering bijna alle dagen op het sportpark te vinden om mee te helpen met het klussenteam waardoor ons complex er altijd pico bello uitziet. Voor ons een reden om Simon Bolhuis tot erelid van de vv Middelstum te benoemen!

Mayko de Graaf

En als je aan leden denkt die zich jarenlang voor onze blauwwitte club hebben ingezet dan kom je zeker ook bij Mayko de Graaf terecht. Tijdens superstar-kennisvragen van vroeger door de jongste leden vaak als dé belangrijkste man van de voetbalclub gezien want wat heeft hij veel chips en snoep verkocht in de vroege zaterdagochtenduren. Maar ook op de donderdag heeft hij tientallen jaren achter de bar gestaan.

In zijn jongere jaren was Mayko als keeper actief bij onze club en later werd hij grensrechter bij het tweede elftal. Het heeft hem pijn gedaan toen het toenmalig bestuur in al zijn wijsheid in 2015 meende dat het om gezondheidsredenen beter voor Mayko was om niet als kantinevrijwilliger terug te keren bij de ingebruikneming van de nieuwe kantine. Maar als Technisch Directeur van Middelstum 4 vond hij een nieuwe uitdaging. Nooit verzakend, wat voor weer het ook was. Toch is hij binnen deze functie aan zijn laatste jaar bezig. ‘’t Wil naait zo goud meer, ik krieg teveel last.’, zo zei hij onlangs.

Vorig jaar was hij er uiteraard bij toen wij voor de wedstrijd FC Groningen – De Graafschap vrijwilligers voor de catering zochten. Af en toe een kritisch of brommend geluid of noot was en is hem niet vreemd maar daarbij staat de liefde voor zijn voetclubje altijd centraal. Voor ons een reden om Mayko de Graaf te benoemen tot erelid van onze voetbalclub!

Eric Boskamp 

We hebben inmiddels twee eind zestigers tot erelid benoemd. Het is de hoogste tijd om ook een jonger lid in het zonnetje te zetten. Maar wel iemand met een enorme staat van dienst voor onze club. In zijn jonge jaren speelde hij als zelfbenoemde vedette het eerste elftal naar een hoger niveau en hij combineerde dat met het jeugdleiderschap. Later werd hij elftalbegeleider van het tweede, scheids- én grensrechter (dat laatste doet hij nog steeds bij het eerste elftal), gewaardeerd redactielid van het ter ziele gegane clubblad, toneelspeler in diverse jubileumacts en schrijver van het programmablaadje.

Maar bovenal kennen we Eric als voorzitter en vicevoorzitter. Eentje die er altijd staat wanneer onze club in zwaar weer terecht dreigt te komen. Zo nam hij de taken van voorzitter Meindert Schollema over toen deze eind 2019 plotsklaps overleed. Eerder deed dat hij dat al rond 2015 toen het bestuur nog maar uit een aantal bestuursleden bestond.

In de beginjaren van deze eeuw was hij ook al enige periodes voorzitter van onze club. En nog steeds is hij TC-lid en onze afgevaardigde van het bestuur in het Stichtingsbestuur maar ook naar de gemeente wanneer het om onze gebouwen en velden gaat. Redenen genoeg dachten wij om Eric Boskamp als jonge vijftiger tot erelid van onze voetbalclub te benoemen!

(Foto’s: Jaap van der Laan)