Middelstum, augustus 2020

Beste leden,

De Coronatijd duurt alweer 5 maanden en het einde lijkt nog niet in zicht. Daardoor was de vakantie voor iedereen verschillend. Velen zijn thuis gebleven, anderen hebben toch gemeend hun welverdiende rust elders te pakken. Ik hoop in ieder geval, dat iedereen er op zijn / haar manier van genoten heeft. Inmiddels zijn de trainingen en oefenwedstrijden weer begonnen en proberen we ons met elkaar aan de opgestelde reglementen te houden. Dat valt niet mee. Vanuit onze sociale inborst zijn we gewend naar elkaar toe te trekken, maar nu worden we gedwongen ons in een 1,5 meter maatschappij te bewegen. Dat voelt raar, dat past niet bij ons.

Ogenschijnlijk lijkt alles weer vrij normaal te gaan op de voetbalvelden. We mogen weer competitief trainen  en wedstrijden spelen, de kantine is weer open en ook supporters zijn welkom. Maar laten we niet vergeten, dat de landelijk geldende Coronaprotocollen nog steeds voor iedere burger gelden. Ook op en rond het sportveld. Dat betekent dan ook, dat wij als vereniging, allerlei middelen hebben ingezet om Coronaproof te kunnen draaien. Er is bijvoorbeeld veel werk verzet om ons clubgebouw her in te richten. Er zijn looplijnen aangebracht, er is desinfectie voor iedereen en tafels en stoelen zijn zo opgesteld, dat de 1,5 meter gegarandeerd is. Op deze manier hopen wij het voor leden en bezoekers dusdanig gefaciliteerd te hebben, dat men zich veilig voelt bij ons.

Ik doe dan ook hierbij een dringende oproep aan onze leden, vrijwilligers en bezoekers. Neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de door ons opgestelde Coronaprotocollen. Wij willen, als bestuur, niet als handhavers optreden. Wij vertrouwen op je gezond verstand. Samen moeten we toch proberen Corona er onder te krijgen. Dat kan alleen met z’n allen!

De protocollen opgesteld door de KNVB zijn terug te vinden op //www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Specifieke punten vanuit onze vereniging zijn:

Kantine/ kleedkamers/ bestuurskamer:

Tijdens wedstrijddagen is de ingang via het grote hek rechts van de kantine. De Corona coördinator begeleidt de bezoekende teams naar hun kleedkamer(s). In de kantine gelden de algemene Horecaregels m.b.t. Corona. De in- en uitgang staan aangegeven en middels pijlen is de looprichting bepaald.  Wij vragen je zoveel mogelijk met pin te betalen. Bezoekers dienen zich te registreren en plaats te nemen aan tafels met stoelen, of op de picknickbanken, maximaal 4 personen per tafel. Er zijn binnen 32 zitplaatsen beschikbaar.

Voor thuisspelende jeugdteams is GEEN kleedkamer beschikbaar. De spelers worden verzocht aangekleed op het sportcomplex te komen en thuis te douchen. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt de 1,5 meter afstand.

Voor de seniorenteams zijn 2 kleedkamers per team beschikbaar. De wedstrijdbespreking dient op het veld plaats te vinden. Indien 1 kleedkamer beschikbaar is, dan dient men in 2 shifts te kleden en te douchen. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de elftallen zelf.

De bestuurskamer mag maximaal bezet zijn door 3 personen. Hier moet altijd ruimte zijn voor de scheidsrechter. Waardevolle spullen kunnen NIET ter bewaring worden ingeleverd.

Vervoer:

Voor vervoer naar uitwedstrijden geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Wij weten, dat dit nogal wat maatregelen zijn en dat er beperkingen zijn, die we voor Corona niet kenden. Daarom is het ook extra belangrijk om met elkaar de genomen, maar ook te nemen maatregelen te omarmen. Daarvoor vragen wij jullie begrip, maar doen ook een dringend beroep op jullie acceptatie. Laten we met elkaar in deze moeilijke tijden vriendelijk voor elkaar zijn. Niemand heeft hierom gevraagd, maar met elkaar zitten we wel in hetzelfde schuitje. Denk dus om je eigen gezondheid, maar zeker ook om die van je naasten. Wij wensen jullie veel succes en plezier de komende periode.

Namens het bestuur,

Eric Boskamp