Namens het bestuur delen wij u mee dat de aftrek van de eerste automatische incasso van uw bankrekening voor januari 2017 gepland staat op maandag 6 februari as.. Er zijn nog enige opstartproblemen geconstateerd maar volgens de verwachtingen zijn dat deze inmiddels verholpen. Vandaar dat het een week later wordt dan gepland. Wij vragen om uw begrip hiervoor!