Als gevolg van de uitzending van Zembla maakt het bestuur van de VV Middelstum zich ernstig zorgen over mogelijke gevolgen voor de gezondheid die het spelen op kunstgras met zich kan meebrengen. Zoals bekend beschikken we binnen onze gemeentegrenzen niet over kunstgrasvelden. Maar bij uitwedstrijden kunnen onze jeugdspelers wel degelijk aan de mogelijk schadelijke gevolgen van kunstgras worden blootgesteld. Vandaar dat we als bestuur de stelling in acht hebben genomen dat we onze jeugdelftallen, tot de uitkomsten van nader onderzoek bekend zijn, niet op kunstgras laten voetballen. Deze resultaten zullen naar verwachting eind december, begin januari verschijnen.

 Mocht één van onze jeugdteams spelen tegen een vereniging die over kunstgrasvelden beschikt dan wordt van te voren contact gezocht met deze vereniging om ons standpunt over te brengen. Mocht de vereniging aangeven dat de jeugdwedstrijd alleen op kunstgras gespeeld kan worden dan gaan wij hier als bestuur niet mee akkoord. Wel bieden wij de mogelijkheid om de wedstrijd op korte termijn bij ons te spelen of vragen wij of de wedstrijd op een later tijdstip wel op een ‘gewoon’ veld kan worden gespeeld.

 De veiligheid van uw kind staat hierbij voorop, wij hopen op uw begrip in dezen. Mocht u nog vragen hebben: Meindert Schollema, 06-51193265.

 Het bestuur van de VV Middelstum