In Middelstum blijft weinig verborgen. Dus wanneer er zich, tijdens een bestuursvergadering, nieuwe gezichten bevinden in de ‘glazen vissenkom’-bestuurskamer van de voetbalclub dan is dat natuurlijk ‘the talk of the town’. Vandaar deze bestuursmededeling om opening van zaken te geven.

Het bestuur van de voetbalclub is namelijk voornemens om haar ledenbestand uit te breiden om zodoende meer draagvlak binnen de club te creëren. Vandaar dat Meindert Schollema (beoogd voorzitter), Jaap Vriesema, Theo Wilpstra, Frans de Bont en Bert Koster (beoogd secretaris als opvolger van Evelien Walker) alvast als kandidaat bestuursleden meedraaien in het huidig bestuur.

Tijdens de binnenkort te houden ledenvergadering zal dit vijftal voorgedragen worden als bestuurslid waarna ze, na toestemming van de ledenvergadering, aan het bestuur worden toegevoegd. Een definitieve datum voor een ledenvergadering is er nog niet. Het bestuur hoopt deze in september of oktober in te kunnen plannen.