Koor2

Ook onze jongste gasten vermaken zich tegenwoordig prima in de kantine van de Hippolytushal. Dankzij een gift van maar liefst €500,-  van Winkel Koor en Rinkel kon een hoekje van de kantine gezellig ingericht worden met allerlei attributen waarmee de jongste bezoekers zich prima kunnen vermaken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg voorzitter Meindert Schollema van de VV Middelstum de kans om een afvaardiging van Koor en Rinkel in het zonnetje te zetten. Daarna kreeg Harry van Leeuwen de kans om uit te leggen waar ze zich zoal mee bezig houden. Mensen kunnen spullen aanleveren bij de winkel en van de opbrengst van deze verkochte spulletjes worden talrijke goede doelen financieel ondersteund. Inmiddels zijn er zo’n 30 initiatieven waaraan geld geschonken wordt. Tijdens de feestelijke opening schoof ook Brend nog even aan die zich prima vermaakte met de mooie spulletjes. De voetbalvereniging dankt Koor en Rinkel hartelijk voor deze mooie gift!

Koor1