De kop van het nieuwe jaar is er weer af. De nieuwjaarsborrel smaakte weer uitstekend in de Middelstumer voetbalkantine. Net als de stamppotten met worst en snert. En ze smaakten wel zo lekker dat de hond op den duur in de pot zat. Ook niet zo verwonderlijk eigenlijk want de kantine puilde uit met gretige voetballiefhebbers die hun kennis met anderen wilden meten. De later arriverende interim voorzitter Boskamp, want ook in het nieuwe jaar moet er natuurlijk gewoon weer gewerkt worden, had moeite om een plaatsje te veroveren. Uiteindelijk lukte dat en dus kon hij vrijwel direct, na uiteraard een spitsvondige speech te hebben uitgesproken, tot de prijsuitreiking overgaan.

Dat laatste klopt ook niet helemaal want deze prijsuitreiking gebeurde door één van de 2 organisatoren, namelijk Robert Vriesema. Samen met zijn kompaan Peter Goossen was het hem weer gelukt om een breed en gevarieerd aanbod aan vragen te verzinnen. Dit keer niet alleen op het gebied van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder, nee ze trokken het nog breder. Dat allemaal om de dames van de rode lantaarn af te houden. Om dit te realiseren werden er zelfs vragen bedacht die zich in feite alleen op het vrouwelijk geslacht toespitsten. Want ik ben nu inmiddels al weer vergeten wat de 3 fases van de zwangerschap zijn.

Dergelijke vragen hadden inderdaad de nodige voordelen. De dames werden geen laatste, deze eretitel ging naar de Z-side, en het 1e elftal werd eerste. Waar het in de competitie allemaal wat moeizamer gaat, ging het in deze quiz crescendo dus voor de mannen van trainer Zijlstra. Inderdaad de man die eerder die week ook al de kennisquiz in Vita Nova won. Met het kleinst mogelijke verschil, een half puntje gaf men de kennisgoeroes van Middelstum 4, het nakijken. De bij het eerste aangeschoven Kurt Davids speelde hierbij een niet te onderschatten rol. Hij wist als enige aan tafel dat ene Robert, alias Wilbert Gieske, was heringetreden in GTST. Het leverde hen uiteindelijk de felbegeerde wisselbeker op en, misschien nog wel belangrijker, een kratje Amstel.

Gelukkig vierde ook de Olympische gedachte hoogtij in het nieuwe jaar. Veel bleef dus bij het oude en vertrouwde. De organisatie lag als vanouds bij de activiteitencommissie, waarvoor hartelijk dank, en we vierden een en ander in de oude voetbalkantine. Wederom gaan we er vanuit dat dit de laatste keer zal zijn. Uiteraard wenst het bestuur van de VV Middelstum u allemaal veel gezondheid toe voor 2016. En natuurlijk veel sportief plezier, als het kan ook nog gecombineerd met de nodige punten!

De einduitslag:

  1. Middelstum 1, 53 punten
  2. Middelstum 4, 52,5
  3. Oude B1, 49
  4. Middelstum 3, 48
  5. Middelstum 2, 45
  6. Zivrivibo (Zigterman, Vriesema, Visser en Bouma), 42,5
  7. HaKO (Harm en Koos), 41,5
  8. Dames, 39,5
  9. Futsal, 37,5
  10. Z-side (harde supporterskern van de VV), 35,5