Wij starten vanaf januari 2017 met de automatische incasso. De nieuwe contributiebedragen die we hanteren staan inmiddels op de website! Het is de bedoeling dat het contributiebedrag aan het eind van de maand (rond de 26e van de maand) wordt afgeschreven. Leden, die voor de contributie nog een andere automatische incasso hebben lopen, moeten deze ZELF tijdig laten stoppen. Ruim 80% van onze leden doet inmiddels mee aan het traject en dat betekent een grote efficiency besparing (minder werk voor de penningmeester en meer tijdige inkomsten). Als bestuur zijn we iedereen zeer dankbaar hiervoor. Mocht u het incassoformulier nog niet ingeleverd hebben, zou u dat dan alsnog willen doen?!

Hieronder nog even de nieuwe contributiebedragen per 1 januari 2017:

Maandbedrag: huidig nieuw
kabouters 3,50 3,50
junioren 6-11 jaar 6,25 6,50
junioren 12-17 jaar 8,25 9,00
senioren 13,50 15,00
Zaalvoetbal 9,50 10,00
Zaal + veld 23,00 23,00
Senioren 35+/ 45+ 7,75 8,00