Rick Ypey komt de gelederen van de activiteitencommissie versterken. Nieuwe leden zijn nog steeds gewenst! Schroom niet en meld je aan wanneer je belangstelling en de capaciteiten hebt om een mooi feestje te bouwen!Op 24 november vindt de Sinterklaasviering plaats. En voor het eerst in onze geschiedenis zal dit met de andere sportverenigingen die ook gebruik maken van de Hippolytushal en over jonge leden beschikken, georganiseerd worden. Dat is althans de intentie van de voetbalvereniging. Of het ook daadwerkelijk gelukt is, leest u in een volgende nieuwsbrief. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 6 januari 2018!Op vrijdag 20 oktober was de eerste kaart- en sjoelavond van dit seizoen. In de kantine van de Hippolytyshal vonden 18 klaverjassers hun weg naar de kantine. Helaas was er voor het sjoelen te weinig animo. De brikken bleven onaangeroerd liggen.

De einduitslag bij het klaverjassen luidde als volgt:

  1. Ronnie Medema
  2. Jaap Klaver
  3. Sjoerd Pool

De volgende speelronde is op vrijdag 17 november terwijl de kersteditie op 22 december plaatsvindt!