Het op de pof kopen van spullen in de kantine behoort sinds 1 augustus definitief tot de verleden tijd!

De zomer van 2018 behoort tot de warmste én droogste aller tijden. En dus is er de afgelopen maanden met man en macht gewerkt om onze velden in goede staat te houden. Dit lijkt vooral met het hoofdveld goed gelukt te zijn. Deze is dag en nacht besproeid middels een sproeiinstallatie die zich automatisch voortbewoog. Het trainings- en tweede veld werden nat gehouden met behulp van volle giertanks waarmee water uit het Boterdiep werd ontrokken. Hiervoor is een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers voor hun grote inzet! Een speciaal woord van dank voor boer Thybaut die zijn materiaal beschikbaar stelde.

Helaas hebben we de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van twee personen die onze vereniging een warm hart toedroegen. Begin augustus overleed erelid Sietze Goossen op de leeftijd van 84 jaar. Sietze was jarenlang als vrijwilliger aan onze club verbonden, onder andere als consul, bestuurslid en elftalleider. Daarnaast was hij een graag geziene gast in de kantine. Zoon Peter vertelde in zijn In Memoriam hoe zijn vader de hele week al naar de zaterdag toe kon leven. De regenmeter nam hierbij een belangrijke plaats in.
Eind augustus overleed na een kort maar hevig ziekbed Frans Niemeijer op de leeftijd van 73 jaar. Frans was vroeger vele jaren jeugdleider bij onder andere de B- en A-junioren samen met Feike van der Veen. Ook ging hij vele jaren mee als supporter van het eerste elftal, zowel in goede als slechte tijden. Namens het bestuur, leden en alle vrijwilligers heel veel sterkte gewenst voor zowel de familie Goossen als de familie Niemeijer.

Het bestuur heeft zijn bezetting weer rond staan. Op de Algemene Leden Vergadering die voorlopig op donderdag 4 oktober, aanvang 21.00 uur, is vastgesteld zullen de nieuwe bestuursleden aan u worden voorgesteld.

Door de inspanningen van de PR-commissie, met een voorname rol voor Martijn Poort, is onze website verrijkt met onze privacystatement zoals dit per 25 mei aan ons verplicht is gesteld. Dank hiervoor!

De competitie voor alle teams begint op zaterdag 22 september. Net als vorig jaar organiseert de PR-commissie een presentatiedag. Jannes Klaassen is weer bereid gevonden om alle elftallen op de foto te zetten. De trainers, begeleiders of aanvoerders krijgen een schema waarop te zien is hoe laat het team verwacht wordt voor de fotoshoot.

Een dag eerder, vrijdag 21 september, komt scheidsrechter Bas Nijhuis naar Middelstum. Op initiatief van de Club van 50, sponsor- en PR-commissie van de VV Middelstum. Als dank voor al onze vrijwilligers en sponsoren die onze club een warm hart toedragen, hetzij financieel hetzij door hun handen uit de mouwen te steken. Heeft u zich nog niet opgegeven, doet u dit dan snel via sponsoravond@vvmiddelstum.nl. Het bestuur hoopt op een grote opkomst!

Daniël Dijk gaat samen met Jelte van der Kooi de training en begeleiding van het tweede elftal verzorgen. Beide mannen ondersteunen onze hoofdtrainer Frank Konneman met de trainingen van de A- en B-selektie. Ronnie Medema en Martijn Poort zijn de elftalbegeleiders bij het eerste, Bart Poortinga de verzorger. Rene Huitsing is aangesteld als begeleider van Middelstum 3.