Het op de pof kopen van spullen in de kantine behoort sinds 1 augustus definitief tot de verleden tijd! Daarbij proberen we zoveel mogelijk het pingebruik te stimuleren!

Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is besloten om de contributie te verhogen. De senioren gaan maandelijks €1,50 extra betalen, de jeugd van 6 t/m 17 jaar €1,- en de kabouters, 45+ en VR2 €0,50 per maand. De verhoging gaat per 1 januari 2019 in.

Op de ledenvergadering werden Jarno Folkers en Miranda Arends als nieuwe bestuursleden verkozen. Jarno als penningmeester en Miranda heeft de kantine- en activiteitencommissie onder haar hoede. De termijnen van Eric Boskamp en Jan Mark Hof werden met drie jaar verlengd. Dit alles onder groot applaus van de ruim 40 aanwezigen.

De voorzitter deed ook de plannen voor een nieuw kunstgrasveld uit de doeken. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt ons trainingsveld vervangen door een kunstgrasveld waarop ook jeugdwedstrijden kunnen worden gespeeld. Om dit qua afmetingen mogelijk te maken, zal het tweede veld iets opgeschoven worden. Wanneer we deze activiteiten grotendeels met eigen mensen kunnen realisere,n is de gemeente bereid om een bijdrage te leveren aan de nieuwe dug-outs op veld 2. Om onze (trainings)velden in goede staat te houden op de momenten die wij zelf willen, is een trekker aangeschaft waarmee de velden ook weer gesleept kunnen worden.