Wat is er toch veel gebeurd in de afgelopen maanden op ons sportcomplex! Dat is een understatement eigenlijk. Naast wederom de nodige sproeiwerkzaamheden op onze velden (hulde hiervoor aan vele vrijwilligers!) gebeurde er nog veel meer. Zo werd het tweede veld 5,5 meter ‘naar achteren geschoven’. Deze is opnieuw ingezaaid en her en der van nieuwe graszoden voorzien.

Er komt nieuw hekwerk om heen en ook de ballenvangers zijn vervangen. Als kers op de taart zijn momenteel de werkzaamheden aan ons kunstgrasveld in volle gang. Als alles meezit is het hele proces halverwege de maand oktober klaar. En dan kan er volop getraind en gevoetbald worden op ons sportcomplex. Tot die tijd nog eventjes geduld dus en dank voor de bereidwilligheid om (af en toe) op onze oude en vertrouwde ijsbaan te trainen. SV Onderdendam ook bedankt voor de mogelijkheid om de trainingen bij deze vereniging af te werken.

Onze Algemene Ledenvergadering staat weer op de planning en wel op donderdagavond 3 oktober om 21.00 uur. U bent allen van harte welkom om hier aan deel te nemen, actief dan wel passief middels een belangstellend luisterend oor.

De presentatiedag, waarop alle teams door hoffotograaf Jannes Klaassen op de foto worden gezet, vindt zaterdag 21 september plaats.

In het materialenhok zijn per team ballenbuizen geplaatst waar de ballen in kunnen worden opgeslagen. Wij als bestuur willen iedereen op het hart drukken om zuinig met de ballen om te gaan en er zorg voor te dragen dat er tijdens trainingen en wedstrijden geen ballen kwijtraken. De jaarlijkse aanschaf van nieuwe ballen kost ons als vereniging een behoorlijk bedrag.

Leden van onze club kunnen iedere dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur terecht bij de aan onze club verbonden fysiotherapeut Daniël Levinsky, echter alleen indien er nog ruimte is. De contacten hierover met de A-selectie (Middelstum 1 & 2) gaan via trainer Frank Konneman. De contactmomenten met de rest van de vereniging lopen via Bart Poortinga. Bij Bart kun je ook terecht voor hersteltrainingen. Deze worden op de dinsdagavond ingepland.