Allereerst een compliment aan alle leden van onze voetbalclub want ondanks het feit dat er een paar maand niet gevoetbald kon worden, heeft niemand van de leden (tussentijds) opgezegd. En die solidariteit is alleen maar mooi.

Jeroen van Zalm heeft aangegeven zich bezig te willen houden met het opstellen een nieuw beleidsplan. Hij heeft zijn inzichten in een bestuursvergadering toegelicht en wij als bestuur kunnen dit alleen maar toejuichen. Wellicht dat we tijdens de ledenvergadering hierover wat meer bekend kunnen maken. De uitkomsten van de enquête die Dennis Verkerk samen met een studiegenote gehouden heeft onder onze leden kunnen hierin meegenomen worden.

De verkoop van onze kantinevoorraden was een groot succes. Binnen de kortste keren waren we uitverkocht. Voedselwaren die over datum dreigden te gaan zijn naar de Voedselbank gegaan.

Ook zijn we, samen met Linstra Bedrijfsadvies, bezig met het aanvragen van allerlei vergoedingsregelingen door de inkomstenderving die wij momenteel ondergaan.

Tot slot zijn we blij dat onze jeugd langzaam maar zeker de trainingen weer oppakt. Want volle voetbal- en trainingsvelden zijn toch het mooiste wat er is. Uiteraard volgens de geldende richtlijnen. Het CCT (Corona Coördinatie Team) bestaande uit Frans de Bont en Frank Konneman laat weten dat iedereen zich daar goed aan houdt.