Tja, heel veel vergaderd hebben we niet in het afgelopen half jaar. Zo heel veel gebeurde er ook niet natuurlijk. Toch is het de hoogste tijd om u even weer bij te praten over de stand van zaken binnen onze club. De club die eind 2020 afscheid moest nemen van erelid Albert Huizinga die ons op 85-jarige leeftijd is ontvallen. Huizinga was meerdere termijnen als bestuurslid actief, zowel als secretaris en later als penningmeester.
Na dit trieste nieuws was er gelukkig ook ruimte voor plezieriger mededelingen. Zo lukte het de TC om Jelmer Meinardi als nieuwe hoofdtrainer te strikken. Deze jonge trainer heeft inmiddels heel veel ervaring opgedaan bij ‘buurman’ SV Bedum en wil graag een kijkje nemen in de keuken van een andere vereniging. Wel blijft hij nog actief in het jeugdgebeuren van SV Bedum. Jelmer, heel veel plezier en succes toegewenst bij onze club!
In het kielzog van Frank Konneman verlaat ook Daniel Dijk onze club. Hij wordt trainer van HS ’88 2 na hier enige jaren ons tweede elftal getraind en begeleid te hebben. We wensen Daniel veel succes toe bij zijn nieuwe club. En Frank natuurlijk veel plezier met zijn nieuwe tijdinvulling. Het is de club gelukt om Michel de Graaf als opvolger van Dijk te kunnen presenteren. Eerder trainde Michel al enige jeugdteams binnen onze vereniging. De multifunctionele Sieme Gerrijts wordt zijn rechterhand, cq. begeleider.
En we hebben nog een afscheid weten op te vangen want Gonnie Wieringa volgt David de Boer op als ‘kantinebaas’. Naast de planning gaat Gonnie zich ook bezighouden met de inkoop. Wij wensen ook haar, net als Michel, veel plezier en succes toe. Tot slot wensen wij onze multi-vrijwilliger Adri de Lange heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe! Gelukkig gaat het weer de goede kant met hem op. Ook anderen die (tijdelijk) of voor langere tijd in de lappenmand hebben gezeten, heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst. Hopelijk tot ziens langs de kalklijnen.
Helaas neemt het bestuur aan het eind van dit seizoen afscheid van Miranda Wieringa die aangegeven heeft dat ze haar bestuurstaken per 30-06 neerlegt. Gelukkig blijft ze wel als kantinevrijwilligster en voetbalmoeder aan onze club verbonden. Wij bedanken haar hartelijk voor alle inzet en toewijding aan de club.
Er moeten nog herstelwerkzaamheden gebeuren aan zowel ons tweede veld als aan het kunstgrasveld. Hopelijk is dit voor het nieuwe voetbalseizoen afgerond. Dan nog een mededeling vanuit de technische staf van Middelstum 1. Misschien heeft u het al meegekregen maar zij hebben in de persoon van Anneke Broekhuizen een nieuwe verzorgster gekregen. Zij volgt Bart Poortinga op die naar jarenlange inzet aangegeven heeft te stoppen. Mocht Anneke onverhoopt een keer verhinderd zijn bij een wedstrijd dan neemt Nienke van Dam de honneurs waar zodat altijd verzorging nabij is.
Twee keer stond de algemene ledenvergadering dit seizoen op de planning, twee keer heeft deze niet door kunnen gaan. Wij hopen van ganser harte dat dit begin volgend seizoen wel mogelijk is. Dan kunnen we ook eindelijk onze beoogd nieuwe voorzitter Piet Jansma installeren!