Op woensdag 13 oktober was die daar eindelijk, onze algemene ledenvergadering. Vorig jaar werd hij al een keer uitgesteld en van uitstel kwam uiteindelijk afstel. Maar hij heeft het gered, Piet Jansma werd onder klaterend applaus tot nieuwe voorzitter benoemd. In zijn dankwoord bedankte hij vicevoorzitter Eric Boskamp die niet voor het eerst onder moeilijke omstandigheden de voorzittershamer moest hanteren en dat wederom met verve deed.
In het kielzog van Jansma mochten we ook een nieuwe penningmeester introduceren. Martijn ten Hove, zelf voetballend in het derde elftal, neemt de geldstromen over en constateerde samen met ons vergenoegd dat we ondanks een coronajaar de algemene reserves aan konden vullen. En dat allemaal dankzij onze leden en sponsoren die bijna allemaal trouw en zonder morren hun geld overmaakten. Om onze leden hiervoor te bedanken blijft de contributie, ondanks dat het wasgeld afgeschaft is, op hetzelfde niveau.
Martijn volgt dus Jarno Folkers op die gelukkig aangegeven heeft wel in het bestuur te willen blijven. Hij neemt zitting in de activiteiten- en financiële commissie. Op de ALV werd afscheid genomen van Miranda Wieringa en Jan Mark Hof. Met een bos bloemen, een dinercheque en een warm applaus kwam voor de eerste na drie jaar en voor de laatste na tien jaar een eind aan hun bestuurstijdperk.
Positief bestuursnieuws dus vanuit de club. Maar we moeten ook nog een pijnpuntje benoemen. Ondanks dat ons kunstgrasveld tijdens een bewogen presentatiedag door de naaste familie omgedoopt werd tot ‘Het Meindert Schollema Veld’, blijkt het veld ook na een renovatie nog steeds niet waterproof te zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Naast een feestelijke presentatiedag hebben we ook een geslaagd Oktoberfest achter de rug onder leiding van huisDJ Sieme. Helaas moest er door het Sinterklaasfeest een streep gezet worden. Wel hebben onze jongste leden thuis een presentje in ontvangst mogen nemen. En heel voorzichtig staat de datum van 8 januari in onze agenda met daarachter vermeld dat we dan de Nieuwjaarsreceptie hopen te organiseren. Maar dat is allemaal natuurlijk zeer onzeker. Houd de website en de Facebookpagina in de gaten met betrekking tot het actuele nieuws. De activiteitencommissie is overigens uitgebreid met Ronnie Medema en Bas Kuiper maar kan nog wel enige enthousiaste leden gebruiken! Interesse, meld je dan aan bij Suzanne van Dijken of Jarno Folkers
Voor de A-categorie is de winterstop reeds ingegaan. Én hoe! Middelstum 1 gaat als een soort van herfstkampioen met reces en dat is een ongekende weelde. Ook het tweede elftal presteert met een zesde plaats op de ranglijst veel beter dan in eerdere jaren. Iets waar we als club heel blij en trots op zijn. Middelstum 3, 4 en VR1 hebben nog twee speelrondes voor de boeg ondanks dat er ’s avonds niet getraind mag worden. Bijzonder eigenlijk.
De hulp van de Harde Kern bij de lastige handhaving van de coronamaatregelen mag niet onvermeld blijven. En ook het hondstrouwe publiek van de vereniging, dat zich zelfs door zware coronamaatregelen en belabberde weersomstandigheden in de berm en vanachter de hekken niet laat tegenhouden, verdient natuurlijk de nodige complimenten
Verder wordt er door alle jeugdteams zeer verdienstelijk geacteerd, waarbij JO8 en JO11 met nog enkele wedstrijden voor de boeg nog zeer nadrukkelijk in een kampioenstrijd zijn verwikkeld. Ook de prestaties van JO10, die na de titel in de 3e klasse in de eerste fase, door de KNVB zo maar 2 klassen omhoog werd gepromoveerd, zijn opvallend positief.
Rest ons als bestuur zijnde de mededeling dat wij u allemaal alvast prettige feestdagen en een heel goed uiteinde van een wederom bijzonder jaar toe wensen. Hopelijk zien we elkaar in 2022 veelvuldig weer op het sportpark om te genieten van elkaar en mooie sportieve prestaties van al onze teams!