Het seizoen is nog niet begonnen of de algemene ledenvergadering dient zich al weer aan. Voor ons als bestuur een ideale gelegenheid om alle leden en betrokkenen van onze warme club te verwelkomen. Dit jaar wordt de ALV op een maandag gehouden en wel op maandag 24 oktober, aanvang 20.00 uur. De locatie is als altijd de kantine van de Hippolytushal.

Een van de speerpunten van deze avond zal zeker het vrijwilligerswerk zijn en de inzet van al onze leden om onze cluppie in de benen te houden. Want wat was het bijvoorbeeld dit jaar een moeizaam proces om al onze jeugdelftallen van passende begeleiding en trainers te voorzien. Voor het eerst sinds lange tijd moesten we zelfs noodgedwongen een trainer van buitenaf aantrekken om in onze trainersfaciliteiten te voorzien. Nu kan een nieuwe blik van buitenaf en een andere benadering heel verfrissend werken maar het doet niets af van het feit dat het onze nieuwe jeugdcommissie heel veel tijd en energie gekost heeft om alle vacatures grotendeels te vervullen. Chapeau voor deze mannen en vrouwen derhalve voor hun inzet en doorzettingsvermogen!

Hetzelfde geldt eigenlijk voor onze kantinecommissie. Steeds meer gaten worden gedicht door steeds minder vrijwilligers met af en toe de nodige frustraties en teleurstellingen tot gevolg. Vandaar dat we ook langs deze weg een dringend appel doen op al onze leden die nog geen vrijwilligersfunctie bekleden, om eens voor zichzelf na te gaan wat jij voor de club zouden kunnen betekenen. Een bardienst draaien wanneer je elftal aan de beurt is om barpersoneel te leveren of een keer vlaggen of fluiten bij de jeugd, het wordt zeer gewaardeerd. En mocht je ambities hebben om een (jeugd)trainerscursus te volgen, meld je dan aan!

Van een verplichtend karakter voor onze seniorenleden tot het verrichten van vrijwilligerswerk, zoals dit bij andere verenigingen al wel gebeurt, daar willen we (nog) niet aan. Maar de dooddoener dat vele handen het werk een stuk lichter maken geldt ook zeker voor onze vereniging. Dus schroom niet en meld je aan als vrijwilliger!

En mocht je ambities hebben om een bestuursfunctie te vervullen, geen probleem. Binnenkort stopt Jaap Vriesema als bestuurslid. Jaap heeft nu nog technische zaken en sponsoring in zijn portefeuille. Een opvolger is nog niet gevonden, er dreigt dus een bestuursvacature te ontstaan. De mogelijkheid om eerst enige tijd mee te draaien in het bestuur is er ook.

Inmiddels zijn er enige mensen benaderd met de vraag of ze vertrouwenspersoon binnen onze vereniging willen worden, helaas zonder een bevredigend resultaat. Mocht u nog geschikte kandidaten weten, draag deze namen dan gerust aan. Wel is Eric Boskamp onze vertegenwoordiger geworden in het Stichtingsbestuur. Hij is hiermee de opvolger van Wijnand Niemeijer die ons vanaf 2016 heeft vertegenwoordigd. Eric zal samen met voorzitter Harry Piepers, penningmeester Guus Sligter, secretaris Marjan Woudstra en lid Rob Ellens de Stichtingskar gaan trekken.

Een van de pijnpunten waar zij mee te kampen hebben, zijn uiteraard de hoge energietarieven. Hierin hebben we met zijn allen een verantwoordelijkheid. Uiteraard stimuleren we het douchen na een wedstrijd of training maar van de mogelijkheid om de douches uit te doen wanneer men de doucheruimte verlaat, maakt niet iedereen gebruik. En dat terwijl onze douches hier nu juist op ingesteld zijn. Ook daarin kunnen we dus als vereniging het verschil maken.

Is het alleen maar kommer en kwel binnen onze club? Welnee! Er is genoeg om ons op te verheugen zoals op vrijdag 4 november bijvoorbeeld wanneer Hans Nijland naar onze club komt. Het is een avond voor al onze vrijwilligers, sponsoren en Club van 50 leden. Ook het klaverjas- en sjoelseizoen gaat weer van start met dit keer maar liefst acht avonden. Zo proberen we in- en ontspanning weer te combineren.

Wij wensen jullie als bestuur dan ook heel veel sport- en spelvreugde toe! Graag tot ziens langs de lijnen of op ons sportcomplex.

Het bestuur