We staan bij het verschijnen van deze nieuwsbrief aan de vooravond van ons jubileumjaar. Want in 2024 bestaan we maar liefst 90 jarig. Bejaard willen we ons echter niet noemen, bedaard komt dichter in de buurt. Verderop in de nieuwsbrief blikt jubileumcommissielid Martijn Poort alvast even vooruit wat er volgend jaar qua activiteiten zoal op ons afkomt.

Op woensdag 1 november beleefden we onze Algemene Ledenvergadering. Hier kwamen 25 leden op af en die zagen Dick van Dam officieel toetreden tot ons bestuur dat hiermee weer uit 9 personen bestaat en compleet is. Weinig vocaal vuurwerk op de vergadering en dat geeft de rust binnen de club goed weer. Maar de staat van het kunstgrasveld werd al wel als hoofdpijndossier betiteld. Verder kwam als vanouds de dichte bebossing rond vooral het tweede veld, met alle gevolgen van dien, aan de orde en de mogelijke komst van een KPN-zendmast van 40 meter hoog.

De Technische Commissie is al weer volop in de weer met de invulling van de staf voor het volgend seizoen. Eerst gaf staflid Peter Anema aan dat hij, na jarenlang de trainer op de trainingen en in de wedstrijden ter zijde te hebben gestaan, er aan het eind van het seizoen mee stopt.
En niet veel later was daar het besluit van hoofdtrainer Jelmer Meinardi dat hij na drie prachtige seizoenen bij onze club toe is aan een nieuwe uitdaging. Maar beide mannen willen de laatste maanden natuurlijk maar wat waardig afsluiten. En het heeft er alle schijn van dat dit gaat lukken want ons vlaggenschip staat momenteel na een knappe uitoverwinning tegen DVC tweede. Voor een nieuwe trainer is een profiel opgesteld: https://www.vvmiddelstum.nl/vacature-hoofdtrainer-vv-middelstum/.

Langs deze weg kaarten we ook graag het tekort aan kantinemedewerkers nog even aan. Hierover hebt u op Facebook reeds een brandbrief kunnen lezen dat massaal gedeeld is en zijn weg op internet heeft gevonden. Hopelijk lukt het ons, ter voorkoming van het moeten sluiten of later opengaan van de kantine, om de bezetting in 2024 goed rond te krijgen. Het heeft in elk geval, naast onze zorg, zeker onze aandacht.

Rest ons nog om u als bestuur hartelijk te bedanken voor al uw inzet voor de club dit jaar. Op vrijdag 2 februari zal hier, in nauwe samenwerking met de Club van 50 en de sponsor- en pr-commissie, op gepaste wijze aandacht aan besteed worden. Op die avond zijn ook al die vrijwilligers die ons tijdens de wedstrijd FC Groningen – De Graafschap zo fantastisch geholpen hebben van harte welkom. Geef dit gerust door aan die vrijwilligers die niet zo vaak op ons sportpark komen. Want die wedstrijd, waarvoor wij als organisatie de nodige complimenten in ontvangst mochten nemen, behoorde zeker tot de sportieve hoogtepunten van het jaar.

Voor nu natuurlijk heel fijne en gezellige feestdagen met elkaar toegewenst en alvast alle goeds voor jubileumjaar 2024. Wij zien u graag op zaterdag 6 januari weer op ons sportpark verschijnen! Mocht u zich tussentijds vervelen, op 28 en 30 december doet een combinatieteam met 1e en 2e elftal spelers mee aan het Boshaltoernooi in Loppersum.