Op 5 oktober jl. vond de Algemene Ledenvergadering Plaats waarop een vijftigtal leden afkwamen. Die zagen Suzanne van Dijken herbenoemd worden als bestuurslid voor nogmaals een periode van 3 jaar. Gert van der Wal volgde scheidend penningmeester Jan van der Laan op. Gert is trouwens per mail te bereiken onder het volgende e-mailadres: penningmeester@vvmiddelstum.nl.
Jan werd, na eerder al tot erelid van VV KRC te zijn uitgeroepen, op de ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Dit voor al zijn vrijwilligerswerk die hij vanaf 1996 voor onze club heeft gedaan. En we zijn nog lang niet van hem af want zaken als bestuurskamerdienst blijft hij gewoon doen.

De contributie blijft dit seizoen ongewijzigd en het wasgeld zal niet in de contributie worden opgenomen. Er is een bestuursrooster opgesteld waarbij de bestuursleden er op toezien dat de kantine van onze club uiterlijk om 18.30 uur gesloten is. De laatste rondetijd is zoals algemeen bekend om 18.00 uur. Onze elektronische scorebord is uiteraard voor algemeen gebruik. Voor instructies en in ontvangstneming van de afscheidsbediening dient contact opgenomen te worden met Frans de Bont. Frans is ook tot wedstrijdsecretaris benoemd, zowel bij de junioren als de senioren.

Voorzitter Schollema is samen met Minko Bakker en Jan Dijk naar een voorlichtingsbijeenkomst van het Walking Football geweest in Winsum en keerde hiervan enthousiast terug. Misschien binnenkort ook wel op ons sportpark te volgen. Voor de jongste jeugd wordt er één keer per twee weken op de vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur een voetbalclinic georganiseerd voor de jeugd van 7 t/m 13 jaar. Deze is ook voor niet leden toegankelijk dus neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. De eerstvolgende keer is op vrijdag 3 november a.s..

Al onze leden kunnen nog steeds op consult bij fysiotherapeut Lewinsky die te vinden is op het gezondheidsplein aan het Concordiaplein. Na dit seizoen zal een evaluatie plaatsvinden waarna besloten wordt om al dan niet hiermee door te gaan.