Bij het bestuur is het verzoek neergelegd om na te denken over een rookverbod binnen de vereniging. Die stap gaat ons op dit moment nog te ver maar het kan maar zo zijn dat de overheid dit binnen enige jaren verplicht gaat stellen. Wel willen wij als bestuur als richtlijn aan onze jeugdleiders, ouders en bezoekers van ons sportpark meegeven om tijdens jeugdwedstrijden en –trainingen niet langs het veld te roken. Sowieso geldt binnen ons gebouw een algeheel rookverbod. Op het terras voor de kantine zijn ‘rooktegels’ geplaatst. Mocht er tijdens jeugdwedstrijden behoefte zijn om te roken dan adviseren wij dringend om dat op deze plek te doen. Dank voor uw medewerking!

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Suggesties, tips of een spontane aanmelding wordt enorm gewaardeerd!!

Wij willen in september weer een presentatiedag houden waarbij alle elftallen op de foto komen in de nieuwe samenstelling. Ivm de privacywet moeten wij vragen of iemand bezwaar heeft wanneer deze foto’s op de website komen. Zo ja, dan van te voren graag even aangeven bij iemand van het bestuur.

Steeds vaker wordt er in de kantine eten en drinken gekocht zonder direct af te rekenen met als gevolg een onoverzichtelijk brij van papiertjes waar de kantinemedewerkers dan weer achteraan moeten. Daarom hebben wij als bestuur besloten dat op de pof spullen kopen niet meer is toegestaan!

Onlangs is er weer schoolvoetbal geweest waaraan ook jongens en meisjes uit Middelstum mee hebben gedaan die nog geen lid zijn van de club. Enthousiast geworden? Train dan gerust eens één of twee keer vrijblijvend mee met je leeftijdsgenoten! Direct lid worden kan natuurlijk ook. Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website!