Bij het bestuur is het verzoek neergelegd om na te denken over een rookverbod binnen de vereniging. Die stap gaat ons op dit moment nog te ver maar het kan maar zo zijn dat de overheid dit binnen enige jaren verplicht gaat stellen. Wel willen wij als bestuur als richtlijn aan onze jeugdleiders, ouders en bezoekers van ons sportpark meegeven om tijdens jeugdwedstrijden en –trainingen niet langs het veld te roken. Sowieso geldt binnen ons gebouw een algeheel rookverbod. Op het terras voor de kantine zijn ‘rooktegels’ geplaatst. Mocht er tijdens jeugdwedstrijden behoefte zijn om te roken dan adviseren wij dringend om dat op deze plek te doen. Dank voor uw medewerking!

Wij willen in september weer een presentatiedag houden waarbij alle elftallen op de foto komen in de nieuwe samenstelling. I.v.m. de privacywet moeten wij vragen of iemand bezwaar heeft wanneer deze foto’s op de website komen. Zo ja, dan van te voren graag even aangeven bij iemand van het bestuur.

Op vrijdag 21 september wordt er door de Club van 50 en de PR-commissie van onze voetbalclub een gezellige avond georganiseerd waarvoor alle vrijwilligers, sponsoren en club van 50 leden van harte worden uitgenodigd. Het is het ‘bestuur’ van de Club van 50 gelukt om een aantrekkelijke, wellicht in meerdere opzichten, spreker uit te nodigen die smakelijk kan vertellen over zijn ervaringen in het nationale en internationale voetbal. Hou de website in de gaten voor nadere informatie.

De begeleidingsstaf rond Middelstum 1 en 2 is rond. Trainer Frank Konneman heeft zijn staf uitgebreid met elftalbegeleiders Ronnie Medema en Martijn Poort. Bart Poortinga schuift door naar de positie van verzorger. Jelte van der Kooi en de teruggekeerde Daniël Dijk gaan beiden het tweede elftal trainen en begeleiden en helpen Frank mee met de trainingen van het eerste. Ook voor Middelstum 3 zijn we bezig met een elftalbegeleider.

Steeds vaker wordt er in de kantine eten en drinken gekocht zonder direct af te rekenen met als gevolg een onoverzichtelijk brij van papiertjes waar de kantinemedewerkers dan weer achteraan moeten. Daarom hebben wij als bestuur besloten dat op de pof spullen kopen niet meer is toegestaan!