Per 1 januari 2014 is de wet veranderd. Er mag dan aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar, bijvoorbeeld op ons voetbalterrein en in de kantine.

Wij zullen hier als vereniging erg  streng en alert op moeten zijn. Bij twijfel zal door de barmedewerkers om legitimatie gevraagd worden. Tot 25 jaar is er een verplichting tot legitimeren.
Ook kunnen barmedewerkers weigeren alcohol te schenken wanneer daar volgens hen een reden voor is.

De gemeente heeft inmiddels een controle uitgevoerd, waarbij bleek dat wij niet volledig aan de regels voldeden. Ook in de toekomst bestaat er een grote kans dat er bij onze vereniging onverwachte controles worden uitgevoerd. Wanneer daarbij ongeoorloofde praktijken worden aangetroffen, heeft dit gevolgen voor onze alcohol drankvergunning.

Het zal wellicht even wennen zijn dat er om legitimatie wordt gevraagd of dat er bij twijfel zelfs helemaal geen alcohol geschonken wordt. Toch rekenen wij op jullie begrip.

Lees meer over NIX18 op https://www.nix18.nl/

Het bestuur