Tijdens de onlangs gehouden slotdag van de VV Middelstum werd een zichtbaar verraste Peter Anema benoemd tot Lid van Verdienste van de VV Middelstum. Peter werd in 2008 jeugdleider van de E-junioren. Het team waarin ook zijn zoon Xander speelde. In al die jaren die volgden, bleef Peter jeugdleider/trainer, ook toen zijn zoon naar een ander team ging en vorig jaar naar Winsum vertrok. Daarbij ontpopte hij zich ook als ‘stille sponsor’ van de club waardoor regelmatig nieuw materiaal kon worden aangeschaft. Ook de inzet van eigen materiaal werd niet geschuwd om de kwaliteit van onze velden te verhogen. Dit werd door bestuurslid Frans de Bont in geuren en kleuren aan de toeschouwers verteld die dit relaas met een warm applaus ondersteunden. Partner Sofia en zoon Xander werden nadrukkelijk door Peter in zijn dankwoord betrokken waarna voorzitter Schollema dit kiekje nam waarop Peter zijn mooie oorkonde demonstreert.

Later die avond nam Schollema nog afscheid van vertrekkend trainer Daniël Dijk en ‘kaboutertrainer’ Dennis van Gasteren die nu in Hoogeveen woont. Een dag eerder nam de vereniging al afscheid van Martijn Poort die zijn carrière bij ons vlaggenschip beëindigde. Voor een uitgebreid verslag hiervan verwijzen wij u naar Middelstum-info. De voetbalclub kijkt terug op een geslaagd en sportief voetbalweekend.