De penningmeester had de wens uitgesproken om over te gaan op automatische incassering van de ​contributie​, maar de voorbereiding hiervan vraagt meer tijd dan voorzien. Inmiddels zijn we drukdoende alle informatie te bundelen, zodat we op korte termijn een werkgroep kunnen formeren, die automatische incasso gaat implementeren in onze vereniging.