Allereerst wensen we jullie allemaal het allerbeste toe voor 2021. Dat we elkaar maar snel weer mogen ontmoeten op ons fraaie sportpark en zorgeloos de wei in kunnen om onze wedstrijdjes te spelen! Iets waar we met zijn allen naar uitkijken.

Op de laatste dag van het jaar kregen we als bestuur nog een trieste medeling. Ons erelid Albert Huizinga is namelijk op 85-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg deze eretitel in 2001 voor zijn vele bestuursverdiensten voor onze club. Frans is nog even zijn archieven ingedoken en wist te melden dat dhr. Huizinga in 1986 als secretaris in het bestuur is benoemd. Later is hij ook nog enige termijnen penningmeester van onze club geweest. We herinneren hem als een accuraat en beminnelijk mens! Wij wensen eenieder die hem dierbaar was heel veel sterkte toe voor de komende tijd!

Het bestuur van de VV Middelstum