Het zal u vast niet verbazen dat de Algemene Leden Vergadering die op 08 oktober gehouden zou worden niet doorgaat. We hebben gemeend om direct een nieuwe datum vast te leggen maar ook deze is natuurlijk onder voorbehoud. De ALV is nu ingepland op maandag 02 november, 19.30 uur. Het van te voren aanmelden via het mailadres secretariaat@vvmiddelstum.nl geldt nog steeds en ook de warme aanbeveling om maximaal twee personen per elftal af te vaardigen.

Ook hebben we onder voorbehoud een presentatiedag ingepland en wel op zaterdag 31 oktober. Alle teams worden dan (coronaproof) op de foto gezet worden door hoffotograaf Jannes Klaassen. Het schema hiervoor volgt nog. Door deze presentatiedag kunnen ook de sponsoren die het eerste en derde elftal van nieuwe wedstrijdkleding hebben voorzien extra in het zonnetje worden gezet. Zet ook deze datum dus alvast in uw agenda.

N.a.v. de persconferentie van MP Rutte hebben we een mail ontvangen van sportambtenaar Henk Medema afgesloten met een linkverwijzing naar het nieuwe NOC NSF sportprotocol. Hierin staan de maatregelen overzichtelijk opgesomd. Hieronder de inhoud:

 

Geachte besturen van sportverenigingen,

Maandagavond 28 september jl. heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Deze zijn op dinsdag 29 september om 18.00 uur ingegaan. De maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders. Gelukkig geldt als basis uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in competitieverband is daarom “overeind gehouden”. Wellicht goed om te vermelden dat de maatregelen in ieder geval gelden tot 20 oktober a.s.

Het betreft voor de sport onder andere de volgende belangrijke maatregelen:

  *   Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt;

  *   Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;

  *   Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;

  *   Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht..

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar:  www.rksvn.nl/files/NOC_NSF_Protocol_A4_DEF_v16.pdf (eventueel linkje kopieren en in de browser plakken).

Het bestuur