Vrijdag a.s. kunnen de kaarters en sjoelers weer los in de kantine van de Hippolytushal. Ook niet leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. Deze ronde is de op na laatste keer van dit seizoen. Noteer ook alvast de volgende datum in uw agenda, deze vindt plaats op vrijdag 17 maart a.s..

De activiteitencommissie