Kun je je kort even voorstellen?

Mijn naam is Geert Wieringa, leeftijd 66 jaar, gehuwd met Gonnie Buikema, vader van een zoon en twee dochters en opa van 6 kleinkinderen: 5 meisjes en 1 jongen. Ik ben geboren en opgegroeid in Huizinge, vanaf 1980 woonachtig in Middelstum.

En vanaf 1973 tot mijn pensionering als administratief medewerker werkzaam geweest bij drukkerij Harsveld & Co., nu NoordPers BV. Beter bekend als de uitgever van de Ommelander Courant.

 

Wat voor vrijwilligerswerk doe je momenteel voor de voetbalclub?

Op maandag- en vrijdagochtend ga ik samen met Henk Medema de vuilnisbakken in de kantine en op het complex legen en de rommel die men achterlaat opruimen. Verder verricht ik nog wat schoonmaakwerkzaamheden en wat er verder nog bijkomt. Zo heb ik in de winterperiode meegeholpen de kantine en hal van een nieuw kleurtje te voorzien.

 

Sinds wanneer?

Vanaf februari 2021. Ik wist dat de vrijwilligers op maandag- en vrijdagochtend gaan koffiedrinken. Dat leek mij ook wel gezellig, even wat bijkletsen en automatisch kwamen er wat klusjes bij. Zo ben ik er eigenlijk ingerold.

 

Heb je in het verleden nog meer vrijwilligerswerk voor de VV Middelstum verricht?

Als spelend lid heb ik in een ver verleden nog in de activiteitencommissie gezeten en toen ik al gestopt was als actief voetballer heb ik nog een tijdje de ledenadministratie gedaan.

 

Wat vind je nu het mooie aan dit werk?

Het hele sociale aspect aan het vrijwilligerswerk. Je doet er veel mensen een plezier mee en de waardering die je er voor terugkrijgt. We kletsen en lachen wat af natuurlijk tijdens het koffiedrinken en de wedstrijden moeten ook altijd geanalyseerd worden. Dat is vaak wel hilarisch, ook zoals we met elkaar omgaan.

 

Heb je nog verbeterpunten betreffende je functie waar de club wat aan zou kunnen
hebben?

Laat wat minder rommel achter op het complex en de inzameling van de statiegeldflesjes kan nog wel beter. Die flesjes vinden we nu nog teveel in de afvalbakken.

 

Wat maakt de VV tot zo’n unieke club?

Ik denk dat de VV één van de belangrijkste sociale functies in het dorp vervult. Mensen van alle rangen en standen, achtergrond, kerkelijk of niet, geaardheid, iedereen voelt zich er thuis. Maar daarin staat de VV Middelstum natuurlijk niet alleen, dat doen meerdere clubs.

 

Van welke vrijwilliger zou jij meer willen weten, kortom wie volgt jou op in deze rubriek en waarom?

Mijn opvolger is Simon Bolhuis. Een leeftijdgenoot van mij. Hij is ook bijna alle dagen op het sportveld te vinden en behoort bij de harde kern van de club. Ik zou graag willen weten wat zijn visie is voor de toekomst van de VV.

 

Wat zou je de lezers mee willen geven?

Dat het in stand houden van een vereniging ook vaak afhangt van het aantal vrijwilligers. Daar kunnen er nooit genoeg van zijn! En dat eenieder, ook het bestuur, de waardering krijgt die hij of zij verdient!