1. Kun je je kort even voorstellen?

Mijn naam is Jaap Vriesema . Ik ben 63 jaar en ben geboren en getogen in Middelstum.  Mijn vrouw is Petra Klinkhamer. Wij werken dit jaar nog bij de belastingdienst. In december gaan we met de bekende regeling stoppen bij de dienst. Petra gaat dan verder met haar pedicure praktijk. Ik mag dan genieten van mijn pensioen. Petra en ik hebben samen 6 kinderen en 6 kleinkinderen. In de club zijn onze (klein)kinderen actief. Zo doet Linda Spanjer spelertje van de week en heeft zij zelf gevoetbald. Haar man Eisse is nu grensrechter bij het 1e, en daarvoor leider van een jeugdelftal. Richarda was een goede verdedigster bij de meisjes. Haar partner Pance is groot fan van Manchester United. Robert is leider bij de dames 2 en speelt zelf in het 4e elftal. Marieke, de vriendin van Robert heeft nog gevoetbald bij de Heracliden. Ingrid heeft 2 trainingen meegedaan maar voetbal was niet echt haar ding. Haar man Edwin heeft in zijn jeugd gevoetbald. De kinderen van Petra hadden meer met ijshockey. Daniël, de oudste woont in Amerika, we gaan er binnenkort naar toe. Gertjan heeft naast het ijshockey nog 1 jaar bij GVAV Rapiditas gevoetbald. Petra heeft trouwens ook 1 wedstrijd gevoetbald: uit tegen Corenos. Onze kleindochter Cerissa heeft ook een paar jaar gevoetbald.  Kleindochters Tessa en Esmee hebben minder met het spelletje. En de kleinzoons Jorn en Twan voetballen hier in Middelstum, en Jesse voetbalt in Bad Nieuweschans. Kortom één grote voetbalfamilie!

2. Wat voor vrijwilligerswerk doe je momenteel voor de voetbalclub?

Ik ben bestuurslid. Vanuit het bestuur zit ik bij de sponsorcommissie en bij de technische commissie.Er zijn 3 functie’s binnen het bestuur die ik niet zou willen namelijk : voorzitter, penningmeester en secretaris.

3. Sinds wanneer? 

In oktober 2016 zijn we officieel begonnen. Meindert Schollema had mij in juni gevraagd of ik zin had   om het zittende bestuur te ondersteunen. Dat bestuur had erg veel voor de kiezen gehad met het oude complex en later met het nieuwe complex. Knap hoe die mannen en vrouwen dat voor elkaar  hebben gekregen. Daarom zijn we iets eerder begonnen en op de ledenvergadering benoemd.

4. Heb je in het verleden nog meer vrijwilligerswerk voor de VV Middelstum verricht? 

Zoals zovelen ben ik begonnen als jeugdleider. Ik was toen een jaar of 18. Mijn mentor was Elle Wiltjer.  Van hem heb ik ontzettend veel geleerd. Jeugdspelers waren o.a. Jan Bos en Anne Huitsing .In die periode heb ik nog in de jeugdcommissie gezeten samen met Feike van der Veen en Marten  Bullema. Feike werd daarna opgevolgd door Fred Bos. Als jeugdtrainer hebben we toen Ate Jongeling benoemd. Nu kom je Ate weer tegen als scheidsrechter bij het 1e elftal.Later ben ik begeider/trainer geworden bij de dames. In die periode zijn we 2 keer kampioen geweest.  Was een hele leuke tijd. Ik heb ook veel wedstrijden gefloten bij de junioren maar vooral bij de senioren. Toen de kinderen op voetbal gingen heb ik een paar jaar de begeleiding gedaan van het elftal van Robert.  Duidelijk is waar zijn talent is ontstaan haha. Dit deed ik o.a. samen met Bert Zigterman,  Johan de Hek en Jelte van der Kooi.Ik zit nu voor de 3e keer in het hoofdbestuur. De 1e voorzitter was Hindrik Schollema ( de bedenker  van de commissie’s zo als ze nu nog steeds functioneren) . Helaas is Hindrik ons te vroeg ontvallen.Met Meindert Schollema heb ik ook al in een eerdere periode in het bestuur gezeten . Koos van Wolde heb  ik nog meegemaakt als voorzitter en nu weer Meindert Schollema.

5. Wat vind je nu het mooie aan dit werk?

Het mooie is dat je kunt werken met vele geledingen binnen de club.  Het verbinden van tegenstellingen is altijd mijn grootste doel.  Veel mensen hebben een blauw-wit hart. Het valt mij op dat als je op een goede manier communiceert de verschillen van inzicht niet zo groot zijn.

6. Heb je nog verbeterpunten betreffende je functie waar de club wat aan zou kunnen hebben?

Verbeterpunten zijn er altijd. Mijn credo is: respecteer elkaar en maak elkaar sterker.  Kritiek hebben mag, maar denk ook zelf mee om een goede oplossing te vinden.

7. Wat maakt de VV tot zo’n unieke club? 

Het zijn allemaal mensen met eigen ideeën en gevoelens. Maar de saamhorigheid is altijd groot.Bij het overlijden van Theo Wilpstra was dat weer duidelijk te zien.We hebben nu ook wel weer een uitdaging liggen om de verenigingen in de Hippolytushal te verenigen.Mooie voorbeelden zijn het grote turntoernooi en de volleybaltoernooien.Ik zie nu ook jonge enthousiaste mensen die dingen oppakken.Denk b.v. aan het eindtoernooi in de Boshal. Goed georganiseerd. Daar word ik blij van.De vele vrijwilligers binnen de club moeten zeker genoemd worden. Zonder deze mannen en vrouwen kan onze club niet functioneren. We mogen zeker ook erg blij zijn met de vele sponsoren die we hebben.

8. Van welke vrijwilliger zou jij meer willen weten, kortom wie volgt jou op in deze rubriek en waarom?

Ik zou graag meer willen weten van Jan Meijer. Een stille kracht die met een groep vrijwilligers het complex tip top houdt. In het verleden stonden we bij het 4e elftal samen te kijken naar onze  zoons.

9. Wat zou je de lezers mee willen geven?

Wees blij met onze mooie club. Als iets minder goed gaat spreek de verantwoordelijke persoon er op aan. Wij hebben als bestuursleden 1 of meerdere commissie’s onder onze hoede. Kom bij ons en vertel wat een verbetering zou kunnen zijn. De eenheid van de club dat is onze kracht.