Tijdens de vorige editie kwam Jaap ‘Joppie’ Bolhuis uitgebreid aan het woord. In deze editie is ‘Manusje van alles’ Jan Dijk bereid gevonden om het lijstje vrijwilligersvragen in te vullen:

hippolytushal-voor-middelstum-9

1. Kun je je kort even voorstellen?
Ik ben Jan Dijk dus, 58 jaar geleden geboren in Roodeschool. Samenwonend met Aafke de Haan in Usquert en in het rijke bezit van drie kinderen, allen van het mannelijke geslacht. Inmiddels ook opa van één kleinkind.

2. Wat voor vrijwilligerswerk doe je momenteel voor de voetbalclub?
Je kunt beter vragen van wat niet……Ik verricht allerlei voorkomende werkzaamheden. Ik ben begonnen met lijnen trekken en sponsorborden wassen maar inmiddels heb ik het hele veldbeheer er ook bij. De kantjes en randjes maaien en het gras rond de velden netjes bijhouden plus her en der het nodige snoeiwerk. Tijdelijk heb ik mij ook beziggehouden met schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal maar hier ben ik mee gestopt.

3. Sinds wanneer?
Tien jaar geleden heb ik mij bij het bestuur van de voetbalclub gemeld. Ik zag wel enige verbeterpunten en snel daarna kon ik aan de slag.

4. Heb je in het verleden nog meer vrijwilligerswerk voor de VV Middelstum verricht?
Voor die tijd deed ik heel veel vrijwilligerswerk bij de Heracliden.

5. Wat vind je nu het mooie aan dit werk?
Ik vind het heerlijk om buiten aan het werk te zijn. Dat was ik ook altijd gewend want ik heb jarenlang in de weg- en waterbouw gewerkt. Zwaar werk overigens.

6. Heb je nog verbeterpunten betreffende je functie waar de club wat aan zou kunnen hebben?
Er moeten meer vrijwilligers komen binnen de club. Wanneer je de verhalen langs de velden hoort dan weet iedereen hoe het moet om daar vervolgens niets mee te doen. Ik heb onlangs bij het bestuur aangegeven dat ik samen met nog drie anderen wel toernooien wil organiseren voor de jeugd en senioren. En bij de Heracliden hielp ik altijd mee met de jaarlijkse bazar. In de guldenstijd leverde dit soms wel 12.000 gulden op.

7. Wat maakt de VV tot zo’n unieke club?
Hmmmmm, bij de Heracliden voelde ik meer binding met de hele club, hier heb je toch meer groepjesvorming. Ik hoop dat het nieuwe bestuur de nodige initiatieven biedt om de club weer op de rails te krijgen. Ik hoor hierover gelukkig best wel positieve berichten.

8. Van welke vrijwilliger zou jij meer willen weten, kortom wie volgt jou op in deze rubriek en waarom?
Theo Wilpstra, die man is er goed mee bezig!

9. Wat zou je de lezers mee willen geven?
Positief blijven en er met zijn allen voor gaan. Dan komt het vanzelf wel goed! En ik vind het ook leuk dat mijn zoon Daniël als trainer actief is binnen de club. Leuk dat hij als vervanger van Raymond vier punten wist te halen met het eerste…..

Foto: Jannes Klaassen | Middelstum-info.nl