1. Kun je je kort even voorstellen?

Ik ben Jan Mark Hof, 50 jaar en ik heb twee kinderen Bessel en Veerle.

2. Wat voor vrijwilligerswerk doe je momenteel voor de voetbalclub?

Ik ben lid van het hoofdbestuur en ik zit in de jeugdcommissie.

3. Sinds wanneer?

Al zo lang dat ik het niet meer exact weet.

4. Heb je in het verleden nog meer vrijwilligerswerk voor de VV Middelstum verricht?

Ik heb toen ik bij de club kwam samen met Guus Mulder de E3 begeleid en verder heb ik andere trainers/begeleiders ondersteund door o.a. als vlaggenist op te treden.

5. Wat vind je nu het mooie aan dit werk?

De contacten binnen de vereniging, we hebben een gezellige en humoristische club.

6. Heb je nog verbeterpunten betreffende je functie waar de club wat aan zou kunnen hebben?

Ik hoop dat ook in de toekomst er steeds weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers zich aanmelden.

7. Wat maakt de VV tot zo’n unieke club?

De VV is een prachtig voorbeeld van een gezellige dorpsvereniging, we mogen trots zijn op hoe we de zaken voor elkaar hebben in Middelstum

8. Van welke vrijwilliger zou jij meer willen weten, kortom wie volgt jou op in deze rubriek en waarom?

Barman Bernard.

9. Wat zou je de lezers mee willen geven?

Wees trots op ons mooie dorp met al zijn verenigingen…