Sportclubs hebben net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ook alle sportverenigingen moeten zich aan de nieuwe wet houden.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacyrechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Zo geldt er een documentatieplicht: wij dienen met documenten aan te kunnen tonen dat wij voldoen aan de  AVG. Concreet betekent dit: beleid maken en opschrijven hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. En dat is hetgeen waar de PR commissie zich tijdens de zomerperiode sterk voor gemaakt. Zo hebben we onder andere:

  • ons beleid beschreven in een privacy statement
  • verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers, zoals met onze hostingpartij en de leverancier van onze nieuwsbriefservice
  • een verwerkingsregister opgesteld met daarin alle gegevens die wij verwerken evenals de grondslagen voor de verwerking
  • onze website voorzien van een SSL certificaat, zodat gegevens versleuteld over de verbinding worden verstuurd
  • onze (web)formulieren aangepast, zodat deze voldoen aan de nieuwe wetgeving

vv Middelstum voldoet hiermee aan de AVG, dus jouw gegevens zijn bij ons in goede handen!

Heb je nog vragen over ons beleid voor wat betreft de AVG? Neem dan contact op met Bert Koster (0595-552405, secretariaat@vvmiddelstum.nl) of met Martijn Poort (info@martijnpoort.nl).