Zoals wellicht bekend is er in februari een enquête uitgezet door een viertal studenten van de Hanzehogeschool waarin geïnventariseerd is of er in Middelstum en omstreken belangstelling is voor het Walking football. Hier is door een kleine twintigtal mensen op gereageerd en het bleek op dat moment dat hiervoor mogelijk wel interesse is om dit bij de VV Middelstum op te zetten. Vandaar dat we als bestuur gemeend hebben om deze mogelijkheid verder te onderzoeken en te inventariseren of we nog voor de zomervakantie één of meerdere trainingen kunnen organiseren.

Vandaar onze oproep aan de mensen die mogelijk belangstelling hebben om aan dit ‘wandelvoetbal’ mee te doen om zich voor 1 mei te melden bij bestuurslid Technische Zaken Jaap Vriesema. Hij is ook ons aanspreekpunt voor mogelijke vragen. Na 1 mei zullen we dan beslissen of we inderdaad van start kunnen gaan, met hoeveel personen en wanneer. Dus mocht de belangstelling er zijn, aarzel dan niet. Jaap is te bereiken via het nummer 06-82168546. Mailen mag ook: vriesemajaap@gmail.com.

 

Dezelfde Jaap heeft ook het onderdeel sponsoring in zijn bestuursportefeuille en met deze pet op laat hij weten dat het reclamebord van de ‘Vrienden van VV Middelstum’ binnenkort vernieuwd wordt. Veel van de mensen die al op het bord staan, hebben aangegeven graag door te gaan met dit fraaie initiatief en er hebben zich ook nieuwe vrienden aangemeld.

Met als gevolg dat de borden inmiddels ongeveer 125 namen bevatten. Mocht u nog niet op een van de borden staan maar heeft u wel belangstelling, schiet Jaap dan gerust aan. De kosten hiervan bedragen slechts €20,- voor de periode van minimaal drie jaar. Mensen die al op het bord staan en de nieuwe mensen die zich bij Jaap gemeld hebben, hoeven dit niet nogmaals te doen. Zij ontvangen binnenkort een ‘tikkie’.

Het bestuur