Twee jaar geleden werden we in de decembermaand opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Theo Wilpstra. Toen was het Meindert Schollema die ons bij de hand nam en mede door een moeilijke periode loodste. Nu is hij er zelf niet meer. Zo plotseling en abrupt kwam er een eind aan zijn leven. Voor de website heeft vicevoorzitter Eric Boskamp een mooi ‘in memoriam’ geschreven waar wij als nieuwsbriefredactie graag naar refereren…..

Zoals in de aanhef aangegeven gaan de activiteiten op 20 december en 4 januari (kaarten/sjoelen en nieuwjaarsreceptie) ‘gewoon’ door. Wat betreft de nieuwjaarsreceptie, hier begint de inloop om 15.00 uur. Het programma zal ongetwijfeld nog op onze website en Facebookpagina geplaatst worden.
U merkt dat er getracht is om, in overleg met de familie, zoveel mogelijk door te laten gaan qua wedstrijden, trainingen en activiteiten. Maar het voelt nog steeds onwerkelijk en onwezenlijk op ons sportpark. Nogmaals heel veel sterkte toegewenst voor Trieneke, Pieter en Neeltje, Bé en Hiske en de kleinkinderen!

Die sterktewensingen gaan ook uit naar onze voetbalvriend Willem Koopman en zijn familie in verband met het overlijden van Elisabeth Koopman – Lüürssen na een kort maar hevig ziekbed. Liesbeth is vele jaren als kantinemedewerkster aan onze club verbonden geweest en in die tijd was ze een enthousiast en betrokken gastvrouw voor onze club. Ook hier is het gemis groot!

Omdat de wereld doordraait ook nog wat korte, formele bestuursmededelingen. Zo is op de laatste bestuursvergadering van het jaar vastgesteld dat na het afmelden als lid er nog tot aan het einde van het kwartaal contributie afgedragen moet worden. Dit om de KNVB-kosten te dekken.

Eind november al werd het contract met onze hoofdtrainer en jeugdcoördinator Frank Konneman met een jaar verlengd. Wij zijn hier als bestuur heel content mee!