Ook de eerste bestuursvergadering van het nieuwe seizoen zit er inmiddels op. Een eerste belangrijke activiteit is de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 13 oktober. Daar hopen we Piet Jansma eindelijk als voorzitter vast te kunnen leggen en we hebben een nieuwe penningmeester weten te strikken! De officiële uitnodiging volgt, houd onze website in de gaten.

We vinden het als bestuur belangrijk om de opleiding van de jeugd een goede plek binnen de vereniging te geven en te zorgen voor goede begeleiding. Namens het bestuur is een commissie bezig met het opstellen van een nieuw jeugdbeleidsplan en Nick Verkerk is inmiddels aangesteld als nieuwe jeugdcoördinator.

Op zaterdag 25 september vindt de jaarlijkse presentatiedag plaats. Alle teams krijgen de gelegenheid om zichzelf te presenteren en (eventueel samen met de sponsor) op de foto te gaan. Zoals elk jaar hebben we fotograaf Jannes Klaassen weer bereid gevonden om mooie foto’s te maken, dankjewel Jannes.

Ook achter de bar zijn verschillende nieuwe gezichten te vinden. Gonnie Wieringa heeft de taak van barcoördinator op zich genomen en is op zoek naar mensen die af en toe mee willen helpen achter de bar, bijvoorbeeld tijdens de trainingsavonden en op zaterdag. Mogen we als vereniging een beroep op u doen? Ook als ouders van een jeugdlid bent u van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via: secretaris@vvmiddelstum.nl

Het tweede veld ligt er weer prachtig bij, na een grondige opknapbeurt in de afgelopen periode. Ook het kunstgrasveld, inclusief het omliggende tegelwerk is hersteld. Chapeau voor de vele vrijwilligers die hier aan mee hebben geholpen.

Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom. In het bijzonder is het dameselftal op zoek naar extra voetbalsters om het team te versterken. En ook aan scheidsrechters is veel behoefte, om de wedstrijden van onze senioren en jeugd in goede banen te leiden. Heb je belangstelling? Meld je dan bij één van de bestuursleden via secretaris@vvmiddelstum.nl

Jeroen Smit en Bert Balkema zijn bereid gevonden om de training van onze keepers te verzorgen. Het bestuur is erg blij dat zij hun ervaring willen overdragen op de andere keepers.

Tot slot: er zit weer een ouderwetse koekactie aan te komen om de financiën van de vereniging een positief duwtje in de rug te geven. Het is de bedoeling dat er weer Knols Koek oet Stad Grunn wordt verkocht. Dit zal via een sponsor geregeld worden. Meer informatie en de datum van de koekactie volgen. Bij het sponsornieuws leest u nog over een andere mooie actie om onze club te steunen.